Datenschutzerklärung - Einleitung

Varovanje podatkov

Mednarodna zveza jemlje varstvo osebnih podatkov zelo resno. Želimo, da veste, kdaj hranimo katere podatke in kako jih uporabljamo. Kot podjetje zasebnega prava za nas veljajo določbe zveznega zakona o varstvu podatkov (BDSG), evropske splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in zakona o telekomunikacijah (TMG). Sprejeli smo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev, da predpise o varstvu podatkov spoštujemo tako mi kot zunanji ponudniki storitev.

Verantwortlicher Überschrift

Odgovoren

Verantwortlicher Einleitung - IB Mitte gGmbH

Odgovorna oseba za obdelavo podatkov v zvezi z delovanjem tega spletnega mesta je IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH) (v nadaljevanju tudi "mi").

[Translate to Slowenisch:] Impressum IB Mitte gGmbH

Internationaler Bund - IB Mitte gGmbH für Bildung und soziale Dienste (IB Mitte gGmbH)
Vertreten durch die Geschäftsführer: Dirk Müller, Jana Rickhoff
Flemmingstr. 8, Haus 23
09116 Chemnitz
Tel.: 0371 3375-180
Fax: 0371 3375-189
E-Mail: IB-Mitte-gGmbH@ib.de

Datenschutzbeauftragter IB e.V.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Internationaler Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V.
z. Hd. des Datenschutzbeauftragten
Valentin-Senger-Straße 5, 60389 Frankfurt am Main
E-Mail: Datenschutz@ib.de

1. Personenbezogene Daten

Osebni podatki

Osebni podatki so podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo (npr. ime, naslov ali e-poštni naslov). Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le v obsegu, v katerem je to potrebno za zagotavljanje delujočega spletnega mesta in naših storitev. Pravna podlaga za to je 1. odstavek 6. člena, točka f) ali b) GDPR. Nadaljnja obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov poteka redno po izrecnem soglasju. Pravna podlaga za to je 6. odstavek 1. stavek 1. črka a) GDPR. V izjemnih primerih podatke obdelujemo tudi, če to dovoljujejo zakonski predpisi, npr. B. na pravni podlagi člena 6, odstavek 1, točka 1, točka c), d), e) in f) GDPR.

2. Speicherdauer/Löschung

Trajanje shranjevanja/brisanja

Osebni podatki bodo izbrisani takoj, ko namen shranjevanja ne bo več veljaven. Dokler pravne obveznosti shranjevanja, kot so predpisi o davčnem in gospodarskem pravu, preprečujejo izbris vaših osebnih podatkov, za to obdobje omejujemo obdelavo vaših podatkov. Takoj ko potečejo ta zakonsko določena obdobja hrambe, bodo podatki izbrisani.

3. Direkterhebung der Daten und Übertragung an Dritte

Neposredno zbiranje podatkov in posredovanje tretjim osebam

Osebne podatke praviloma zbiramo neposredno od vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, tako da nam jih sami posredujete. V primeru, da obdelujemo podatke, ki niso bili zbrani od vas, vas bomo o tej okoliščini obvestili. Poleg tega ne posredujemo nobenih podatkov tretjim osebam, razen če nam za to izrecno privolite. V izjemnih primerih lahko vključimo ponudnike storitev, ki lahko pridejo tudi v stik z osebnimi podatki. V tem primeru zagotavljamo, da so ti obdelovalci pravilno izbrani in se v skladu z 28. členom DS-GVO zavezujemo, da bodo spoštovali zakone o varstvu podatkov. Če za posamezne funkcije naše ponudbe uporabljamo pooblaščene ponudnike storitev ali bi želeli vaše podatke uporabiti v oglaševalske namene, vas bomo v nadaljevanju podrobno obvestili o ustreznih postopkih.

4. Erbringung unserer satzungs- / geschäftsmäßigen Leistungen

Nudenje naših zakonsko določenih / poslovnih storitev

Če zbiramo in obdelujemo podatke, da bi izpolnjevali naše zakonske in/ali poslovne storitve, je pravna podlaga za to obdelavo člen 6(1) 1, stavek b) GDPR. V okviru svojih zakonskih in/ali poslovnih dolžnosti ter pogodbenih obveznosti obdelujemo podatke članov, zainteresiranih strank, udeležencev, strank, obiskovalcev, prijaviteljev in partnerjev. Obdelava podatkov se praviloma nanaša na naslednje kategorije:

 • Osebni in glavni podatki (npr.: ime, naslov, datum rojstva),
 • Kontaktni podatki (npr. telefonska številka in elektronski naslov),
 • Podatki o pogodbi (npr.: datum in vsebina sklenitve pogodbe) kot tudi
 • Podatki o plačilu (npr. bančni podatki), če so ti potrebni za pogodbeno razmerje

Za obdelavo podatkov, ki presega izpolnjevanje zakonskih in/ali poslovnih nalog oziroma sklenitev in izvrševanje pogodb, se sklicujemo na varstvo zakonitih interesov po 1. odstavku 6. člena, 1. točka f) DS- GVO, pod pogojem, da za ta namen nismo pridobili vašega izrecnega soglasja (čl. 6 odst. 1 S. 1 lit. a) GDPR). Takšne informacije bomo pridobili predvsem, če se obdelava podatkov nanaša na posebne kategorije osebnih podatkov (npr. zdravstveni podatki). Če se privolitev nanaša na podatke otroka, se pridobi soglasje zakonitega skrbnika. Svojo privolitev za obdelavo vaših podatkov lahko kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

5. Ihre Rechte als Betroffener

Vaše pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

 • pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih podatkih,
 • pravica do popravka,
 • pravica do izbrisa,
 • pravica do omejitve obdelave,
 • pravica do prenosljivosti podatkov.

Imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije. Takšna pravica do ugovora velja za obdelavo podatkov v skladu s členom 6, odstavek 1, stavek 1, točka e) in f) GDPR. Prav tako lahko kadar koli nasprotujete profiliranju in obdelavi podatkov za neposredno oglaševanje.

Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Če obdelava temelji na vašem soglasju, lahko to kadar koli prekličete z učinkom za prihodnost.

Če želite uveljavljati svoje pravice ali če imate kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Internationaler Bund e. V. na naslovu: datenschutz@ib.de.

6. Keine automatisierte Entscheidungsfindung

Brez avtomatiziranega odločanja

Avtomatizirano odločanje vključno s profiliranjem po 1. in 4. odstavku 22. člena DS-GVO ne poteka.

7. Kontaktaufnahme

stik

Ko nas kontaktirate po e-pošti ali preko kontaktnega obrazca, bomo podatke, ki jih posredujete (vaš e-poštni naslov, vaše ime in telefonsko številko, če je primerno), shranili, da bi odgovorili na vaša vprašanja. Podatke, ki nastanejo v tem kontekstu, po tem, ko shranjevanje ni več potrebno, izbrišemo ali omejimo obdelavo, če obstajajo zakonske obveznosti shranjevanja. Vaši osebni podatki so med zbiranjem, shranjevanjem in obdelavo varovani s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, tako da niso dostopni tretjim osebam. Vendar pa želimo poudariti, da ima prenos podatkov na internetu (npr. pri komunikaciji po e-pošti) lahko varnostne vrzeli. Pri komunikaciji po elektronski pošti ne moremo zagotoviti popolne varnosti podatkov, zato priporočamo, da podatke pošljete po pošti za informacije, ki zahtevajo visoko stopnjo zaupnosti.

8. Verschlüsselung

šifriranje

To spletno mesto uporablja tako imenovano šifriranje TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so zahteve, ki nam jih pošljete kot upravljavcu spletnega mesta. Tako šifrirano povezavo lahko prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://" in po zaprtem simbolu "zaklepanje" v vrstici brskalnika. Če je to šifriranje TLS aktivirano, podatkov, ki nam jih posredujete, na splošno ne morejo prebrati nepooblaščene tretje osebe med prenosom k nam.

9. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website

Zbiranje osebnih podatkov ob obisku naše spletne strani

Če spletno mesto uporabljate samo v informativne namene, torej če se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete informacij, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik posreduje našemu strežniku. Če si želite ogledati našo spletno stran, zbiramo naslednje podatke, ki so tehnično potrebni, da vam naše spletno mesto prikažemo ter zagotovimo stabilnost in varnost (pravna podlaga je 6. odst. 1. S. 1 lit. f) DS- GSO).

 • IP naslov
 • Datum in čas zahteve
 • Razlika v časovnem pasu do povprečnega časa po Greenwichu (GMT)
 • Vsebina zahteve (določena stran)
 • Status dostopa/Koda stanja HTTP
 • količino prenesenih podatkov
 • Spletna stran, s katere prihaja zahteva
 • brskalniki
 • Operacijski sistem in njegov vmesnik
 • Jezik in različica programske opreme brskalnika.

Spodaj prikazujemo, kako zbiramo podatke med vašim obiskom naše spletne strani in kako se uporabljajo.

11. Cookies

Cookies

Poleg zgoraj omenjenih podatkov se piškotki shranijo na vaš računalnik, ko uporabljate našo spletno stran. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so shranjene na vašem računalniku, mobilnem telefonu ali drugi napravi v brskalniku, ki ga uporabljate, in prek katerih se določene informacije pretakajo na mesto, ki nastavi piškotek (tukaj: mi). Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenašati virusov na vaš računalnik.

To spletno mesto uporablja prehodne in trajne piškotke, katerih obseg in funkcionalnost sta razložena spodaj:

Prehodni piškotki se samodejno izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Ti vključujejo zlasti sejne piškotke. Ti shranjujejo tako imenovani ID seje, s katerim je mogoče isti seji dodeliti različne zahteve vašega brskalnika. To omogoča, da se vaša naprava prepozna, ko se vrnete na naše spletno mesto. Sejni piškotki se izbrišejo, ko zaprete brskalnik. Ti prehodni piškotki so potrebni, da vam zagotovimo spletno mesto in da vam lahko dostavimo vsebino, do katere ste dostopali. Nekateri od teh piškotkov se uporabljajo tudi za omogočanje določenih funkcij spletnega mesta, kot je shranjevanje nastavitev piškotkov na našem spletnem mestu, s čimer je vaš obisk bolj priročen. Uporaba teh piškotkov temelji na 2. odstavku 25. člena št. 2 TDDDG.

Po drugi strani pa se trajni piškotki samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na piškotek.
V kolikor so naši piškotki tehnično potrebni za zagotavljanje spletne strani in njenih osnovnih funkcij, njihovo shranjevanje in dostop do teh piškotkov temelji na 25. odstavku 2. št. 2 TDDDG. Vsaka nadaljnja obdelava podatkov temelji na členu 6(1) stavka 1, točka f) GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes zagotoviti obiskovalcem pravilno delujoče spletno mesto in čim bolj učinkovito uporabljati spletno stran. Uporabniški podatki, ki jih zbirajo ti tehnično potrebni piškotki, se ne uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov.

V nasprotnem primeru se piškotki običajno uporabljajo samo z vašim soglasjem na podlagi člena 25 (1) TDDDG. Privolitev se lahko kadar koli prekliče z učinkom za prihodnost. Za več informacij o funkcijah teh piškotkov si oglejte spodnja pojasnila v tej politiki zasebnosti (odvisno od funkcije ali storitve, ki uporablja takšne izbirne piškotke).
Svojo privolitev za uporabo izbirnih piškotkov lahko upravljate v nastavitvah piškotkov. Prav tako lahko nadzirate nastavitev poljubnih piškotkov prek nastavitev v vašem brskalniku. V nastavitvah brskalnika lahko kadar koli izbrišete vse piškotke. Nastavitve brskalnika lahko konfigurirate tudi po svojih željah, npr. B. tako imenovani piškotki tretjih oseb, ki jih nastavijo tretje osebe ali na splošno preprečujejo vse piškotke ali dovoljujejo piškotke le posamezno. Poudarjamo, da morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta, če preprečite ali omejite piškotke za spletno mesto.

24. Matomo

Matomo

Na to spletno mesto smo vključili Matomo, storitev InnoCraft Limited, 150 Willis Street, Wellington 6011, Nova Zelandija (»Matomo«). Matomo je odprtokodno programsko orodje za analizo, kako obiskovalci uporabljajo naše spletno mesto. Pridobljene podatke in informacije med drugim uporabljamo za ocenjevanje uporabe tega spletnega mesta in za sestavljanje spletnih poročil, ki prikazujejo aktivnosti na našem spletnem mestu. V te namene storitev uporablja piškotke za beleženje, med drugim, psevdonimizirane kode, dodeljene vašemu brskalniku (t.i. ID uporabnika), s katere spletne strani tretje osebe ste prišli na naše spletno mesto (t.i. referer URL), informacij o času dostopa in lokaciji, s katere izvira dostop, katere dele naše spletne strani obiščete ter kako pogosto in kako dolgo ste si ogledovali določen del našega spletnega mesta. Vaš IP naslov se samodejno skrajša in ga Matomo zato zabeleži samo anonimno. Z ovrednotenimi podatki in spletnimi poročili pridobimo vpogled v to, kako se uporablja naša spletna stran. To nam omogoča, da spletno stran prilagodimo in izboljšamo glede na dejansko uporabo obiskovalcev in potrebe uporabnikov.

Matomo nastavi piškotke na vašo napravo za zgoraj opisane namene. Piškotki ostanejo shranjeni v vašem brskalniku največ 1 leto. Vsakič, ko obiščete našo spletno stran, se nam prej omenjeni podatki posredujejo. Te osebne podatke hranimo in obdelujemo mi. Teh osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Matomo se uporablja samo na strežniku našega ponudnika podstoritev Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91719 Gunzenhausen, ki gostuje (tako imenovana rešitev "Matomo On-Premise"), ki jo zagotavlja naš ponudnik storitev rms GmbH, Königstr. 43b, 70173 Stuttgart ("rms"). Zato se zgoraj omenjeni podatki in poročila hranijo in obdelujejo izključno na tem strežniku. Shranjeni neobdelani podatki se izbrišejo enkrat letno, torej najkasneje eno leto po tem, ko so bili zbrani. Ker imamo z rms sklenjeno pogodbo za obdelavo naročil, se podatki posredujejo temu ponudniku na podlagi 28. člena DS-GVO. Podatke obdeluje rms izključno po naših navodilih in v našem imenu.

Matomu lahko že od samega začetka preprečite obdelavo vaših podatkov tako, da v brskalniku aktivirate tako imenovano nastavitev »Ne sledi«, s katero lahko označite, da ne želite, da se o vas ustvarja noben uporabniški profil. Matomo od vas ne zbira nobenih podatkov, če ste aktivirali to nastavitev »Ne sledi«.

Prav tako lahko kadar koli preprečite nastavitev piškotkov s strani naše spletne strani z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem brskalniku in tako trajno ugovarjate nastavitvi piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega brskalnika bi tudi preprečila, da bi Matomo nastavil piškotke na vaši napravi. Poleg tega lahko piškotek, ki ga je Matomo že nastavil, kadar koli izbrišete prek internetnega brskalnika ali drugih programov.

Dodatne informacije in Matomove veljavne predpise o varstvu podatkov najdete na matomo.org/privacy/.

Matomo uporabljamo samo z vašim soglasjem. Pravna podlaga za uporabo piškotkov Matomo je torej člen 25 (1) TDDDG. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi z Matomom je člen 6, odstavek 1, točka 1, točka a) GDPR. Svojo privolitev za uporabo piškotkov in/ali obdelavo vaših podatkov lahko kadar koli in z učinkom v prihodnje prekličete tako, da počistite ustrezna potrditvena polja za prilagoditev vaše privolitve (kategorija »Statistika«) pod naslednjo povezavo: za prilagoditev soglasje.

25. ReadSpeaker webReader

ReadSpeaker webReader

Na spletno mesto smo integrirali bralno funkcijo, spletni bralnik ReadSpeaker ("webReader") podjetja ReadSpeaker Holding B.V., Princenhof park 13, 3972 NG Driebergen-Rijsenburg, Nizozemska ("ReadSpeaker"). S to storitvijo lahko uporabniki preberejo besedila, ki so na voljo na našem spletnem mestu. Namen tega je narediti spletno mesto enostavno za uporabo in dostopno vsem obiskovalcem.

WebReader se aktivira, ko uporabnik klikne na ustrezen gumb. Vzpostavljena je povezava med končno napravo uporabnika in strežnikom webReader. Pošljejo se določeni tehnični podatki o vaši končni napravi (npr. IP naslov, ime in URL zahtevane strani, datum in čas pridobivanja, podatki o vašem operacijskem sistemu in spletnem brskalniku, napotitveni URL, http statusna koda) in besedilo, ki ga želite prebrati. na strežnik webReader -Server. Tam se ustvari zvočna datoteka, ki se s pretočnim načinom pošlje vaši končni napravi. Ko je postopek končan, bodo podatki, ki ste jih posredovali, izbrisani, čeprav se lahko nekateri tehnični podatki (npr. naslov IP) zaradi varnosti za določeno obdobje shranijo v standardne spletne dnevnike. Dnevniki spletnega strežnika se samodejno izbrišejo najkasneje po 30 dneh.

V nasprotnem primeru ReadSpeaker beleži in shranjuje samo število klikov na funkcijo branja in jezik. Vendar ti podatki niso povezani z vašim IP naslovom ali drugimi informacijami, ki bi vas lahko identificirale. Ustvarjen ni noben uporabniški profil. Število klikov in jezik se ocenjujeta samo statistično.

webReader uporablja piškotke, ki so tehnično potrebni za zagotavljanje storitve. Te so nastavljene le, ko je webReader aktiviran s klikom na ustrezen gumb in nam uporabnik izrecno navede, da želi uporabljati storitev webReader. Če uporabnik naredi nastavitev v webReaderju (npr. spreminja hitrost branja, velikost pisave, glasnost itd.), se ti podatki shranijo v piškotek v vašem brskalniku, tako da se nastavitve ohranijo pri navigaciji po našem spletnem mestu. Nastavitve so shranjene samo lokalno v brskalniku uporabnika in se ne posredujejo ReadSpeakerju ali nam. Piškotki se samodejno izbrišejo po poteku seje. Z ReadSpeakerjem smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil, tako da obdelava podatkov poteka samo v našem imenu in v skladu z našimi navodili.

Pravna podlaga za uporabo piškotkov webReader je člen 25 (2) št. 2 TDDDG. Pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi z uporabo webReaderja je 6. odstavek 1. stavek 1. črka f) GDPR. Imamo legitimen interes, da vsebina spletnega mesta postane dostopna vsem obiskovalcem našega spletnega mesta in zagotovimo čim bolj vključujočo uporabniško izkušnjo.

12. Friendly Captcha

Friendly Captcha


Da bi zagotovili ustrezno varnost podatkov pri oddaji obrazcev, na delih naše spletne strani uporabljamo "Prijazno Captcha". Ponudnik te storitve je Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Prijazna Captcha se uporablja za preverjanje, ali podatke na naših spletnih straneh (npr. v kontaktnem obrazcu) vnese fizična oseba ali zlonamerno s strojno ali avtomatsko obdelavo. To preverjanje se izvede z računsko nalogo, ki jo vaša naprava samodejno reši. Tukaj se ne uporabljajo piškotki in ne poteka sledenje.

Če pokličete področje našega spletnega mesta, v katerega je integrirana Friendly Captcha, bo vzpostavljen stik s strežnikom Friendly Captcha, pri čemer bodo za to potrebni le tehnični podatki (vključno z IP naslovom, datumom in časom zahteve, napotnikom , Podatki glave zahteve HTTP, število poizvedb) in rešitev ustrezne aritmetične naloge se prenesejo v Friendly Captcha. Kombinacija številk (t. i. hash vrednost) se oblikuje iz naslova IP z enosmernim šifriranjem, ki ne omogoča sklepanja o vaši osebi ali naslovu IP. IP naslov se nato takoj zavrže in ne shrani. Samo vrednost hash je shranjena na prijaznem strežniku captcha največ 30 dni in se nato izbriše.

Prijazna Captcha uporablja decentralizirano strukturo strežnika. Privzeto se podatki obdelujejo na strežniku, ki je najbližji dostopni točki vaše končne naprave. Glede na dostopno točko se lahko podatki obdelujejo tudi v državah zunaj Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki morda nimajo enakovredne ravni varstva podatkov (npr. v ZDA). Vsak prenos podatkov v ZDA je bil zavarovan s standardnimi klavzulami o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Evropska komisija, tako da prenos podatkov v ZDA temelji na členu 46(2)(c) GDPR.
S Friendly Captcha GmbH smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil. Obdelava podatkov s strani Friendly Captcha je zato izključno predmet navodil in v našem imenu v skladu z 28. členom DS-GVO.
Friendly Captcha uporabljamo samo za odkrivanje in preprečevanje nezakonite uporabe spletnega mesta. Ta obdelava podatkov poteka na podlagi člena 6, odstavek 1, točka 1, točka f) GDPR. Naš zakoniti interes je zagotoviti varnost naših spletnih ponudb in preprečiti njihovo nepravilno uporabo za avtomatizirano vohunjenje in SPAM. Dodatne informacije o Friendly Captcha in izjavi o varstvu podatkov Friendly Captcha GmbH lahko najdete na naslednji povezavi: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/

13. Google Ads

Uporabljamo Google Ads podjetja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (»Google«), da z oglasi pritegnemo pozornost na naše spletno mesto. Storitev se uporablja za prikazovanje oglasov v iskalniku, na Googlovih spletnih mestih in na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih upravljajo Googlovi partnerji (»Googlovo oglaševalsko omrežje«).

Vendar na našem spletnem mestu ni prikazano nobeno Googlovo oglaševanje. Zato Google Ads na našem spletnem mestu ne nastavi nobenih piškotkov, ni vzpostavljena nobena strežniška povezava z Googlom in Googlu se ne posredujejo nobeni podatki v povezavi z Google Ads. Google Ads ne uporabljamo s funkcijo konverzije ali ponovnega trženja in Google Ads nismo povezali s storitvijo Google Analytics ali katero koli drugo storitev.

V Googlovem oglaševalskem omrežju Google prikazuje naše oglase na lastno odgovornost. Google je odgovoren za izbiro, kateri oglas se prikaže kateremu uporabniku v Googlovem oglaševalskem omrežju. Nimamo možnosti izdajanja navodil ali natančnejšega vpliva na to izbiro. Pri naročanju oglasov lahko vnaprej določimo le grobe omejitve glede tega, kje se lahko prikaže morebitno oglaševanje z uporabo nekaj privzetih možnosti, ki jih ponuja Google. V tem kontekstu Googlu ne posredujemo nobenih osebnih podatkov in niti ne prejemamo podatkov, ki jih obdeluje Google, o uporabnikih, ki se jim prikazujejo oglasi, niti nimamo bližjega vpliva na s tem povezano obdelavo podatkov.

Če do našega spletnega mesta dostopate prek Googlovega oglasa, bo Google prejel vaš IP naslov in tehnične podatke o vaši napravi, saj bo vzpostavljena povezava z Googlovim strežnikom. Piškotek s posamezno kodo, s katero lahko prepoznamo vaš brskalnik, je lahko shranjen tudi na strani, na kateri je prikazan oglas. Kolikor nam je znano, takšni piškotki zbirajo informacije o oglasih (npr. vizualni stiki in kliki na oglasne pasice) in, če je primerno, informacije o odjavi (označevanje, da uporabnik ne želi več biti naslovljen). Če ste registrirani pri Googlovi storitvi, lahko Google dodeli podatke vašemu računu. Dodatne informacije o morebitnih piškotkih, ki jih uporablja Google Ads ali obdelavi podatkov, vključno s pravno podlago, lahko najdete na ustrezni strani, na kateri se oglaševanje predvaja, tj. na Googlovih ali spletnih mestih tretjih oseb, ki so del Googlovega oglaševalskega omrežja. . Tam lahko nastavite tudi poljubne nastavitve glede uporabe piškotkov.

Želimo poudariti, da lahko Google obdeluje podatke za svoje namene in da nimamo vpliva na obdelavo vaših podatkov pri Googlu. Dodatne informacije o varstvu podatkov pri Googlu so na voljo tukaj: www.google.com/intl/de/policies/privacy in services.google.com/sitestats/de.html

Sami na naše spletno mesto nismo vključili nobenega oglasa iz Googla Ads (glejte zgoraj). V zvezi z Googlom Ads od Googla ne prejemamo nobenih osebnih podatkov o uporabnikih, katerim se prikazujejo naši oglasi. Pošiljamo nam samo statistične (agregirane) ocene, ki zagotavljajo informacije o tem, kateri oglasi so bili kliknili in kako pogosto. Na podlagi teh podatkov ne moremo identificirati posameznih uporabnikov.

Zato na splošno ne obdelujemo nobenih osebnih podatkov v zvezi z Google Ads. Samo v posameznih primerih, na primer, ko nam uporabniki pošljejo vprašanje, ki se nanaša na enega od naših oglasov, se lahko podatki obdelujejo v skladu s splošnimi načeli, določenimi v tej izjavi o varstvu podatkov. Na takšna vprašanja odgovarjamo na podlagi 6. odstavka 1. stavka 1. črka f) GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes pravilna obdelava zahteve.

Prav tako želimo poudariti, da je pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi z Google Ads, najučinkoviteje uveljavljati neposredno pri Googlu. Ker Google izbere in prikaže oglaševanje ter ga neposredno oceni, kot je razloženo zgoraj. Samo Google ima dostop do osebnih podatkov, ki se obdelujejo v ta namen. Če še vedno potrebujete pomoč, nas kontaktirajte.
Dodatne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov s strani Googla v okviru Google Ads, o kontaktnih podatkih, prek katerih lahko uveljavljate svoje sorodne pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, in veljavne Googlove predpise o varstvu podatkov najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in na https://policies.google.com/technologies/ads

OpenStreetMap

OpenStreetMap

Na našem spletnem mestu so vključeni zemljevidi iz OpenStreetMap. OpenStreetMap je projekt OpenStreetMap Foundation ("OSMF"), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands B72 1JU, Združeno kraljestvo, ki zbira prosto uporabne geopodatke in jih hrani v podatkovni bazi za brezplačno uporabo. Z zagotavljanjem zemljevidov želimo izboljšati uporabniško izkušnjo našega spletnega mesta in vam olajšati iskanje naših lokacij.

Ko obiščete naše spletno mesto, se sprva ne vzpostavi povezava s strežniki OpenStreetMap. Namesto vgrajenega zemljevida se vam na začetku prikaže le predogledna slika. Šele z vašim soglasjem, ki ga pridobimo v kategoriji piškotkov "Trženje", se aktivirajo zemljevidi in vzpostavi povezava z OSMF.

Vse nadaljnje interakcije z zemljevidom se povežejo s strežniki OSMF in prenesejo podatke v OSMF za prikaz vgrajenih zemljevidov. Pri vzpostavljanju povezave za prikaz zemljevidov se v OSMF prenesejo naslednji podatki: IP naslov, uporabljeni brskalnik in naprava, operacijski sistem, spletna stran, s katere ste bili preusmerjeni na stran OSMF (referenčna spletna stran), ter datum in čas vašega obiska spletne strani. Če imate uporabniški račun pri OpenStreetMap in ste prijavljeni, ko obiščete našo spletno stran, se v OSMF prenesejo tudi naslednji podatki: ID uporabnika, e-poštni naslov, povezan z vašim računom, vse blokirane vsebine in povezana sporočila. OSMF lahko vaše podatke posreduje tretjim osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo te podatke v imenu OSMF. Tehnično je mogoče, da lahko prejemniki na podlagi prejetih podatkov identificirajo vsaj posamezne uporabnike. Na to, da se osebni podatki in osebnostni profili uporabnikov spletnega mesta obdelujejo za druge namene, nimamo vpliva. Dodatne informacije o varstvu podatkov v povezavi z OpenStreetMap najdete v informacijah o varstvu podatkov OSMF.

OpenStreetMap lahko v te namene v vaš brskalnik shrani piškotke. To so besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Ne vemo, kako dolgo OSMF hrani zgornje podatke. Uporabo piškotkov lahko zavrnete tako, da izberete ustrezne nastavitve v brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati funkcij kartiranja OpenStreetMap.

Aplikacijo OpenStreetMap uporabljamo le z vašim soglasjem. Če soglasja ne podate, se ne bo prikazalo samo gradivo z zemljevidi, vendar boste še vedno imeli dostop do večine našega spletnega mesta. Pravna podlaga za naslednjo obdelavo podatkov med vašo interakcijo z zemljevidom je člen 6(1)(1)(a) DSGVO. Svojo privolitev za uporabo piškotkov in/ali obdelavo podatkov lahko kadar koli svobodno prekličete z učinkom za prihodnost, tako da v nastavitvah za varstvo podatkov za prilagoditev privolitve (kategorija "Trženje") prekličete ustrezna potrditvena polja.

21. YouTube-Videos

YouTube videi

Naše spletno mesto uporablja vtičnike s spletnega mesta YouTube (»YouTube«), ki ga upravlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (»Google«). Če obiščete eno od naših strani, opremljenih z vtičnikom YouTube, bo vzpostavljena povezava z Googlovimi strežniki. Google je obveščen, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočite Googlu, da vaše vedenje brskanja dodeli neposredno vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se predhodno odjavite iz računa YouTube.

Vtičnike YouTube integriramo tako, da običajno niso nastavljeni piškotki, ko gledate videoposnetke na naših spletnih mestih (tako imenovani razširjeni način zaščite podatkov).

Poleg tega se videoposnetki YouTube naložijo in predvajajo šele po tem, ko ste aktivirali predvajanje videoposnetkov YouTube na naših straneh. Če nato zaženete videoposnetek YouTube, lahko YouTube prejme vaš naslov IP skupaj s podatki o zadevnem videoposnetku in vaši uporabi funkcij predvajanja.
Omenjene podatke lahko Google posreduje tudi strežnikom v ZDA. V ZDA trenutno ni enake ravni varstva podatkov kot v EU, kar lahko povzroči dodatna tveganja za vaše podatke. Na primer, morda je težje uveljavljati svoje pravice do varstva podatkov in obstaja tveganje uradnega dostopa do vaših podatkov.  Po našem najboljšem vedenju je Google ta prenos podatkov zagotovil s standardnimi klavzulami o varstvu podatkov, ki jih je odobrila Komisija EU, tako da ta prenos podatkov temelji na členu 46(2)(c) DS-GVO. Več informacij najdete tukaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks 

Vsebino YouTube uporabljamo za izboljšanje uporabniške izkušnje ob obisku našega spletnega mesta.
Osnova za integracijo vsebin YouTuba in s tem povezan prenos vaših podatkov Googlu je člen 6, odstavek 1, točka 1, črka a) GDPR. Svojo privolitev lahko kadar koli prekličete v prihodnosti tako, da počistite ustrezna potrditvena polja za prilagoditev vaše privolitve (privolitev v kategorijo »Statistika«) pod naslednjo povezavo: za prilagoditev privolitve.

Poudarjamo, da nimamo vpliva na nadaljnjo obdelavo podatkov, ki jih zbira Google (vključno s kakršnimi koli prenosi podatkov v tretje države). Dodatne informacije o tem, kako YouTube in Google ravnata s podatki uporabnikov in kako se ti podatki obdelujejo, najdete v YouTubovi izjavi o varstvu podatkov na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy 

26. Ergänzungen dieser Datenschutz-Erklärung

Dodatki k tej izjavi o varstvu podatkov


Tehnični razvoj ali spremembe v našem poslovanju zahtevajo občasno prilagoditev naših smernic za varstvo podatkov. Pridržujemo si pravico do sprememb te izjave in vas bomo o spremembah obvestili tukaj.

27. Fragen und Kommentare

vprašanja in komentarje

Če imate kakršna koli vprašanja, predloge ali pripombe o temi varstva podatkov, pošljite e-pošto pooblaščeni osebi za varstvo podatkov Mednarodne federacije: datenschutz@ib.de.

Datenschutzinfo Bewerber IB-Gruppe


Informacije o varstvu podatkov za kandidate za ponudbe zaposlitve v skupini IB

Velik pomen pripisujemo varovanju vaših osebnih podatkov. Zato vas želimo v skladu z ustreznimi predpisi o varstvu podatkov (BDSG, DSGVO) obvestiti o tem, kako se ravna s podatki vaših prosilcev v okviru postopka prijave.

 > Vse informacije so na voljo tukaj

Datenschutzinfo Bewerber FWD


Informacije o varstvu podatkov za prijavitelje prostovoljnih storitev IB (FSJ, FÖJ, BFD)

v skladu s 13., 14., 21. členom Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR)

 > Vse informacije so na voljo tukaj

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto