Po vsej Evropi se  zaradi krize Covid 19  povečuje brezposelnost, zlasti med nizko kvalificiranimi, prikrajšanimi mladimi. Hkrati pa je kriza povzročila nov val solidarnosti in "socialne povezanosti" med družbami, ki so ga sprožile in naslovile predvsem mlajše generacije.

Projekt VALUE naslavlja in podpira mladinske delavce, mentorje, trenerje in svetovalce na čas po pandemiji, predvsem z aktivnim spodbujanjem in z uporabo novih oblik državljanskega udejstvovanja in »skupnosti«. Zagotavljanje inovativnih pedagoških rešitev podpira mlade  na takšen način, da jih motivira, da razvijejo svoje neuporabljene veščine in potenciale, povezane z državljanskim in socialnim vedenjem, hkrati pa sproži njihovo socialno opolnomočenje, spodbuja njihovo aktivno empatično vedenje in povečuje njihovo zaposljivost.
Projekt VALUE obravnava naslednje:
 

 

Project VALUE

Contact

Andreas Koth
Manager International Projects
null  Tel: +49 351 21523925  |  Mobile: +49 171 9320859
null  E-Mail: Andreas.Koth@ib.de

 

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto