Odzivi na težave in ovire

Cilj  točke »Odzivi na težave in ovire« je ponuditi razmislek in samorazvoj na področju: odzivov na težave in ovire, pozitivnega in negativnega obnašanja, sodelovanja z drugimi, spopadanja z neznanim, zaznavanja priložnosti in izogibanja dojemanja priložnosti kot groženje, pripravljenosti na neuspeh in okrevanja po napakah, sposobnosti spoprijemanja z izzivi in ocenjevanje odzivov na obvladovanje situacije.

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto