3. Rezultat - IZLOŽBA / VITRINA / RAZSTAVA VALUE

Za predstavitev primera dobre prakse VALUE se izvajajo manjši / vzorčni projekti, ki so vključeni v določen kontekst: v Nemčiji je to formalno izobraževanje in mladinsko delo. V Avstriji je usposabljanje usmerjeno na trg dela in svetovanje mladim na neformalnem območju. V Sloveniji in v Združenem kraljestvu je to kontekst socialne vključenosti in delovanja skupnosti z neformalnimi učnimi aktivnostmi za mlade posameznike. Ti primeri dobrih praks prikazujejo, kako je mogoče novo znanje prenesti v različne  "nekonvencionalne metode šolskega učenja"  in enote v tem projektu ustvarjajo in aktivno vključujejo mlade v tekoče (mini / vzorčne) projektne dejavnosti, jim dajejo priložnost, da pridobijo nova znanja, ki jih lahko uporabljajo / delijo, z njimi vadijo in pomagajo mladinskim moderatorjem pri sodelovanju in interakciji z akterji iz drugih / sorodnih področij, pridobiti nova znanja in sposobnosti (na multidisciplinarni ravni). 

 

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto