Miselnost ZMOREM

Cilj točke “Miselnost ZMOREM” je pomagati mladim, da se izboljšajo in samo-razvijejo v zvezi z: zagonom, samo-učinkovitostjo, sposobnostjo optimizma, upanjem, pregledom družinske in osebne življenjske zgodbe (življenjska linija), raziskovanjem identitete skozi pripovedovanje, prepoznavanjem pomenov družinske zgodbe, oblikovanjem lastne življenjske zgodbe za izpodbijanje identitetnih prepričanj, sposobnostjo premika iz cone udobja, ohranjanjem pozitivnega vedenja pod pritiskom, prevzemanjem pobud, prepoznavanjem priložnosti, lastnostmi iznajdljivosti, prepoznavanjem kakršnega koli družinskega učenja, kot na primer iznajdljivost, odpornost, premagovanje zastojev in podjetnost.

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto