Razmišljanje izven okvirjev

Točka »Razmišljanje izven okvirjev« se ukvarja s podporo mladim pri: preusmerjanju izidov, predvidevanju razmišljanja, razumevanju miselnosti, prepoznavanju problemov, prepoznavanju vzrokov in reševanju problemov, iskanju rešitev, sposobnosti spreminjanja, prilagajanju načrtov, samospoznavanju, prepoznavanju osebnih moči, sposobnosti postavljanja vprašanj, krepljenju samozavesti pri komuniciranju (razjasnitev, iskanje navodil, postavljanje odprtih vprašanj v težkih situacijah), prepoznavanju čustveno usmerjenih odzivov, iskanju priložnosti, razmišljanju izven okvirjev in spodbujanju k iskanju načinov za odpravo stresa.

 

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto