Samokontrola

Točka "samokontrole" se ukvarja s podporo mladim pri njihovih sposobnostih: izvajanje samodiscipline, razvijanje občutka za samokontrolo in vestnost, razvijanje zanesljivosti, razvijanje koncentracije in osredotočenosti, razumevanje razlik in odnosov med samokontrolo in nadzorom življenja, razumevanje in razvijanje sposobnosti za razlikovanje med dolgoročnimi koristmi oziroma nagradami in kratkotrajnimi koristmi oziroma nagradami, uravnavanje čustev, izogibanje negativnim vplivom in spodbujanje gibanja k pozitivnim vplivom.

Odprite poštni program (če je nastavljen) ali prikažite e-poštni naslov

poštni program e-pošto